Choroba ezoteryczna

choroba ezoteryczna

Nazwa jednostki chorobowej: choroba ezoteryczna
Nazwa łacińska: psychoaids newagis

Etiologia: kursy Astronumerologii Prostej i Pochyłej, Cudownego Wyzdrowienia w Weekend, Wyjątkowo Ezoterycznego Wróżenia Właściwe z Czegokolwiek, etc.

Zaraźliwość: wysoka. Pacjent zarażony szybko infekuje inne osoby ze swego najbliższego otoczenia. Z szybkością epidemii choroba rozprzestrzenia się przez łącza internetowe

Objawy: wyróżnia się dwie kategorie objawowe, związane z typologią psychologiczną pacjentów.

– Typ A (choroba ezoteryczna sprawcza) daje objawy niczym nieuzasadnionego poczucia mocy sprawczej pacjenta. Pojawia się przekonanie, że w wyniku poznania pewnych technik pracy z umysłem i/lub energiami subtelnymi pacjent dysponuje kluczem do dowolnej manipulacji światem, którego to klucza nie mają zwykli śmiertelnicy. Nieleczona choroba ezoteryczna typu A przeważnie doprowadza do całkowitej zatraty kontaktu pacjenta z realnością i kompulsywnego stosowania poznanych technik umysłowych do rozwiązywania wszelkich problemów życiowych. U osób ze swej natury silnie materialistycznych  częsty jest syndrom „rąk, które liczą” (pobieranie niczym nieuzasadnionych wysokich opłat za wątpliwej jakości uzdrawianie z istniejących i nieistniejących chorób).

– Typ B (choroba ezoteryczna przeznaczeniowa) daje objawy zabobonnego lęku przed potęgą bliżej nieznanych sił (zazwyczaj pacjenci wskazują symbole wróżebne, rzadziej prymitywne byty duchowe – elementale). W bardziej zawansowanych stadiach przebiegu choroby ezoterycznej typu B pacjenci bez końca rozważają znaczenie jakiegoś symbolu w ich własnych wyroczniach, symbolem tym tłumacząc wszelkie zdarzenia swego życia.

Choroba ma naturę cyklotymiczną; faza sprawcza i przeznaczeniowa mogą następować po sobie.

Terapia: w obu typach podobna. W fazie wstępnej rozwoju choroby zazwyczaj wystarczy odizolowanie pacjenta od czynnika chorobotwórczego. W fazie bardziej zaawansowanej niezbędne jest leczenie psychologiczne i/lub psychiatryczne, zależnie od natężenia objawów. W fazie bardzo zaawansowanej rokowanie jest złe lub wręcz beznadziejne – można tylko izolować chorą jednostkę od otoczenia, aby nie rozprzestrzeniać zarazy.

oprac. Doktor Vladymir Silberthal
Privatedozent der Astrologie–Hohschule im Stadt Bresslau