Zapisy

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, ustalająca motywy podjęcia nauki, cele i zamierzenia kandydata. Oprócz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej i trzy zdjęcia oraz złożyć w sekretariacie Studium ankietę personalną. Przyjęcia odbywają się w październiku każdego roku – ostateczny termin składania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych to wrzesień.

W sprawie zapisów i informacji o terminach zajęć prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny na numer 12 416 17 60; 602 235 654 zaś na początek o wypełnienie podania precyzującego zainteresowanie konkretnym kierunkiem