Kierunki

Półtoraroczne Medyczne Studium Naturopatii

Uczniowie Studium poznają:

1. najlepsze praktyki polskiej naturopatii wzbogaconej o klawiterapię, elementy masażu leczniczego i                  fitoterapii 

2. zetkną się z psychologią “energetyczną” i ustawieniami hellingerowskimi

3. poznają zasady klasycznej medycznej opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną, 

4. nauczą się technik robienia zastrzyków, pobierania krwi i podawania leków oraz udzielania pierwszej              pomocy w stanach zagrożenia

5. poznają podstawy anatomii, fizjologii i fizykoterapii

6. nauczą się podstaw języka migowego i by móc lepiej pomagać osobom niesłyszącym, poznają także               podstawy medycznego języka obcego.

7. odbędą praktyki w hospicjum, pomagając osobom bezwarunkowo tej pomocy potrzebującym.

Naturopatia nie dyscyplina służąca uzdrawianiu zamożnych hipochondryków, choć zdaje się taki pogląd przyświeca niektórym przedstawicielom tego środowiska. Nauka w tej eksperymentalnej szkole jest najtańsza w porównaniu z wszelkimi innymi szkołami o podobnym profilu, wymagania natomiast bardzo wysokie. Dzięki temu liczymy na udział tych, którzy rzeczywiście chcieliby zając się wytyczaniem nowych dróg, nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, są pełni empatii i otwarci na pomoc innym.

 ZAJĘCIA ORGANIZACYJNIE i KOSZTOWO:

1. Szkoła realizuje zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 

2. Nauka obejmuje prawie 700 godzin lekcyjnych + zajęcia praktyczne w hospicjum.

3. Cena zależy od częstości uczestnictwa. Im mniej słuchacza na zajęciach tym więcej płaci. 

4. Czesne miesięczne wynosi 250 zł, a jeżeli uczeń z dowolnych przyczyn nie uczestniczy w zajęciach płaci        350 zł za ten miesiąc.  Oznacza to, ze całkowity koszt półtorarocznej nauki (dla osób, które uczęszczają          na zajęcia) wynosi 3750 zł

5. Wpisowe płatne jednorazowo wynosi 400 zł.

Zobacz pełny opis: Naturopata

Roczne Studium Doradca Życiowy

Kierunek Doradca Życiowy jest bardzo ambitnym zamierzeniem. W ciągu roku  szkolnego – naukę zaczynamy w ostatni weekend września – zetkniecie się Państwo z ogromem materiału obejmującego 3 ważne kierunki prognozowania przyszłości – Astrologię, Tarota i Numerologię. Także, ponieważ czynnikiem sprawczym we wróżeniu jest wróż, nabędziecie Państwo  umiejętności wykorzystania własnej intuicji i energii pola informacyjnego, generowanego przez klienta do rozpoznania jego rzeczywistych potrzeb i wskazania najbardziej kluczowych linii dalszego rozwoju.

Astrologia: zapoznanie z astrologicznymi wpływami kosmosu ich pochodzeniem i charakterem; operowanie takimi technikami jak tranzyty i progresje; nabycie podstawowych umiejętności psychologicznej interpretacji kosmogramu.

Planety:

 • podstawowe rodzaje energii i ich funkcje życiowe.
 • planety jako władcy, zarządcy znaków zodiaku i domów horoskopu
 • planety personalne
 • społeczne
 • pokoleniowe [nieświadomości zbiorowej]

Aspekty: odległości kątowe miedzy planetami jako struktura napiec energetycznych.  

 • aspekty harmonijne
 • aspekty nieharmonijne
 • interpretacja aspektów par planet

Zodiak: modyfikacja przejawów energii planetarnych

 • znaki męskie i żeńskie
 • żywioły: ognisty, ziemski, powietrzny, wodny.
 • jakości : kardynalna, stała, zmienna.

Domy [Sektory] kosmogramu: sfery doświadczeń indywidualnych.      

 • domy: kątowe, następujące, upadające.
 • powiązanie z planetami i znakami zodiaku
 • cykl rozwojowy człowieka w domach i znakach zodiaku
 • zależności między domami na podst. łączących je aspektów , “skakanie po domach”

Podst. zasady interpretacji horoskopu.

 • Psychologiczna i humanistyczna interpretacja horoskopu.          
 • przykładowe interpretacje: Marylin Monroe, Mick Jagger, Bill Clinton, Mata Hari i inn.

KOSMOBIOLOGIA:
umiejętne interpretowanie kosmogramów indywidualnych, porówna-wczych i kontaktowych; posługiwanie się różnorodnymi technikami interpretacyjnymi, zapoznanie z terminami: retrogradacja planet, dwadasamsy, symbole sabiańskie, węzły księżycowe, rektyfikacja kosmogramu.

 1. PREDYKCJE ASTROLOGICZNE    
 2. Tranzyty : bieżący ruch planet, jako dynamiczna aktualizacja potencjałów.

a] cykl rozwojowy człowieka na podst. tranzytów

b] odniesienie faz cyklu tranzytowego do znaków zodiaku i domów horoskopu

c] stałe daty w cyklu solarnym  

 • Progresje i dyrekcje : symboliczny ruch planet, jako wskaźnik rozwoju potencjałów        

a] progresje sekundarne

b] progresje prymarne

c] progresje łuku słonecznego [jednego stopnia]

 • Dalsze elementy i techniki astrologiczne.            

a] podział znaków zodiaku na dekanaty i dwadasamsy

b] solariusz

c] lunariusz

d] cykle nowiu i pełni progresywnych i tranzytowych

e] ingressy planet w ważne punkty zodiaku, [indywidualnego horoskopu]

 • Synchronizacja tranzytów [ich cykli i faz] z przemianami na skutek progresji i dyrekcji oraz solariuszem.               
 • STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE W ŚWIETLE ASTROLOGII      
 • Horoskopy porównawcze: zasady interpretacji                 
 • Horoskopy kontaktowe, [wektorowe]: zasady interpretacji
 • Horoskopy relacyjne: zasady interpretacji
 • Przykładowe interpretacje [mężczyzna – kobieta, rodzice – dzieci, szef – podwładny]                      
 • ASTROLOGIA DLA ZAAWANSOWANYCH
 • Astrologia elekcyjna     

a] wybieranie optymalnego momentu dla rozpoczynania ważnych przedsięwzięć: [podróży,
założenia firmy, zmiany pracy, mieszkania, małżeństwa, rozwodu , itp.] 

 1. Miejsce człowieka w świecie. Poszukiwanie miejsca optymalnego.         

a] relokacja kosmogramu

b] astrokartografia

c] astrologiczna przestrzeń lokalna         

 1. ASTROLOGIA POLITYCZNA I GOSPODARCZA      
 2. Interpretacje horoskopów znanych postaci historycznych i współczesnych.
 3. Horoskopy państw
 4. Horoskopy ważnych wydarzeń

OPRÓCZ TEGO JESZCZE NUMEROLOGIA, TAROT, CHIROLOGIA, JASNOWIDZENIE, USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE  – BĘDZIE NAPRAWDĘ CO ROBIĆ.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł do 10 września 2020 na konto w:
  MBank 31 1140 2017 0000 4802 1304 4067
 2. Dokonywanie regularnych opłat czesnego miesięcznego w wysokości 350 zł. Czesne musi być uiszczone najdalej na 1 zjeździe w miesiącu, przelewem lub gotówką. Osoby nie
  płacące czesnego w terminie mogą być obciążone opłatą dodatkową wynikająca z
  regulaminu szkoły.
 3. Do ukończenia szkoły oprócz regularnego uczestniczenia w zajęciach i uzyskania stosownych zaliczeń u każdego wykładowcy konieczne będzie napisanie i obrona pracy dyplomowej.
 4. Zajęcia trwają od weekendu 19-20 września 2020 do weekendu 11-12 września 2020 (obrona prac dyplomowych) czyli 10 miesięcy i za tyleż miesięcy pobierane jest czesne.

Dodatkowo każdy z Państwa po preferencyjnych cenach będzie mógł wziąć udział w obozie szkoleniowym (fakultatywnym) i poznać dodatkowe techniki docierania do wewnętrznych zasobów, eksterioryzację, gongi, misy, ayurwedę a w finale chodzić boso po żarze.