Kierunki

Roczne Medyczne Studium Naturopatii

Uczniowie Studium poznają:

1. najlepsze praktyki polskiej bioenergoterapii wzbogaconej o klawiterapię i
refleksoterapię,

2. zetkną się z psychologią “energetyczną” i ustawieniami hellingerowskimi

3. poznają zasady klasycznej medycznej opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną,

4. będą musieli nauczyć się anatomii i fizjologii i odbyć praktyki w hospicjum.

Naturopatia nie dyscyplina służąca uzdrawianiu zamożnych hipochondryków, choć zdaje się taki pogląd przyświeca niektórym przedstawicielom tego środowiska. Nauka w tej eksperymentalnej szkole jest najtańsza w porównaniu z wszelkimi innymi szkołami o podobnym profilu, wymagania natomiast bardzo wysokie. Dzięki temu liczymy na udział tych, którzy rzeczywiście chcieliby zając się wytyczaniem nowych dróg, nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, są pełni empatii i otwarci na pomoc innym.

 ZAJĘCIA ORGANIZACYJNIE i KOSZTOWO:

  1. Szkoła trwa rok od września i realizuje zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka obejmuje prawie 700 godzin lekcyjnych + zajęcia praktyczne w hospicjum.
  2. Cena zależy od częstości uczestnictwa. Im mniej słuchacza na zajęciach tym więcej płaci. Czesne miesięczne wynosi 100 zł, a jeżeli uczeń z dowolnych przyczyn nie uczestniczy w
   zajęciach płaci 350 zł za ten miesiąc.  Oznacza to, ze roczny koszt nauki (dla osób, które uczęszczają na zajęcia) wynosi 1000 zł
  3. Koszty dodatkowe to: koszty obowiązkowego obozu szkoleniowego z wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz zajęciami od 7 do 22  – dla słuchaczy naszej szkoły w specjalnej cenie ok 1700 zł
  4. Wpisowe 400 zł.

Zobacz pełny opis: Naturopata

 

Roczne Studium Doradca Życiowy

Kierunek Doradca Życiowy jest bardzo ambitnym zamierzeniem. W ciągu roku  szkolnego – naukę zaczynamy w ostatni weekend września – zetkniecie się Państwo z ogromem materiału obejmującego 3 ważne kierunki prognozowania przyszłości – Astrologię, Tarota i Numerologię. Także, ponieważ czynnikiem sprawczym we wróżeniu jest wróż, nabędziecie Państwo  umiejętności wykorzystania własnej intuicji i energii pola informacyjnego, generowanego przez klienta do rozpoznania jego rzeczywistych potrzeb i wskazania najbardziej kluczowych linii dalszego rozwoju.

Astrologia: zapoznanie z astrologicznymi wpływami kosmosu ich pochodzeniem i charakterem; operowanie takimi technikami jak tranzyty i progresje; nabycie podstawowych umiejętności psychologicznej interpretacji kosmogramu.

Planety:

 • podstawowe rodzaje energii i ich funkcje życiowe.
 • planety jako władcy, zarządcy znaków zodiaku i domów horoskopu
 • planety personalne
 • społeczne
 • pokoleniowe [nieświadomości zbiorowej]

Aspekty: odległości kątowe miedzy planetami jako struktura napiec energetycznych.  

 • aspekty harmonijne
 • aspekty nieharmonijne
 • interpretacja aspektów par planet

Zodiak: modyfikacja przejawów energii planetarnych

 • znaki męskie i żeńskie
 • żywioły: ognisty, ziemski, powietrzny, wodny.
 • jakości : kardynalna, stała, zmienna.

Domy [Sektory] kosmogramu: sfery doświadczeń indywidualnych.      

 • domy: kątowe, następujące, upadające.
 • powiązanie z planetami i znakami zodiaku
 • cykl rozwojowy człowieka w domach i znakach zodiaku
 • zależności między domami na podst. łączących je aspektów , “skakanie po domach”

Podst. zasady interpretacji horoskopu.

 • Psychologiczna i humanistyczna interpretacja horoskopu.          
 • przykładowe interpretacje: Marylin Monroe, Mick Jagger, Bill Clinton, Mata Hari i inn.

KOSMOBIOLOGIA:
umiejętne interpretowanie kosmogramów indywidualnych, porówna-wczych i kontaktowych; posługiwanie się różnorodnymi technikami interpretacyjnymi, zapoznanie z terminami: retrogradacja planet, dwadasamsy, symbole sabiańskie, węzły księżycowe, rektyfikacja kosmogramu.

 1. PREDYKCJE ASTROLOGICZNE    
 2. Tranzyty : bieżący ruch planet, jako dynamiczna aktualizacja potencjałów.

a] cykl rozwojowy człowieka na podst. tranzytów

b] odniesienie faz cyklu tranzytowego do znaków zodiaku i domów horoskopu

c] stałe daty w cyklu solarnym  

 • Progresje i dyrekcje : symboliczny ruch planet, jako wskaźnik rozwoju potencjałów        

a] progresje sekundarne

b] progresje prymarne

c] progresje łuku słonecznego [jednego stopnia]

 • Dalsze elementy i techniki astrologiczne.            

a] podział znaków zodiaku na dekanaty i dwadasamsy

b] solariusz

c] lunariusz

d] cykle nowiu i pełni progresywnych i tranzytowych

e] ingressy planet w ważne punkty zodiaku, [indywidualnego horoskopu]

 • Synchronizacja tranzytów [ich cykli i faz] z przemianami na skutek progresji i dyrekcji oraz solariuszem.               
 • STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE W ŚWIETLE ASTROLOGII      
 • Horoskopy porównawcze: zasady interpretacji                 
 • Horoskopy kontaktowe, [wektorowe]: zasady interpretacji
 • Horoskopy relacyjne: zasady interpretacji
 • Przykładowe interpretacje [mężczyzna – kobieta, rodzice – dzieci, szef – podwładny]                      
 • ASTROLOGIA DLA ZAAWANSOWANYCH
 • Astrologia elekcyjna     

a] wybieranie optymalnego momentu dla rozpoczynania ważnych przedsięwzięć: [podróży,
założenia firmy, zmiany pracy, mieszkania, małżeństwa, rozwodu , itp.] 

 1. Miejsce człowieka w świecie. Poszukiwanie miejsca optymalnego.         

a] relokacja kosmogramu

b] astrokartografia

c] astrologiczna przestrzeń lokalna         

 1. ASTROLOGIA POLITYCZNA I GOSPODARCZA      
 2. Interpretacje horoskopów znanych postaci historycznych i współczesnych.
 3. Horoskopy państw
 4. Horoskopy ważnych wydarzeń

OPRÓCZ TEGO JESZCZE NUMEROLOGIA, TAROT, CHIROLOGIA, JASNOWIDZENIE, USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE  – BĘDZIE NAPRAWDĘ CO ROBIĆ.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł do 10 września 2020 na konto w:
  MBank 31 1140 2017 0000 4802 1304 4067
 2. Dokonywanie regularnych opłat czesnego miesięcznego w wysokości 350 zł. Czesne musi być uiszczone najdalej na 1 zjeździe w miesiącu, przelewem lub gotówką. Osoby nie
  płacące czesnego w terminie mogą być obciążone opłatą dodatkową wynikająca z
  regulaminu szkoły.
 3. Do ukończenia szkoły oprócz regularnego uczestniczenia w zajęciach i uzyskania stosownych zaliczeń u każdego wykładowcy konieczne będzie napisanie i obrona pracy dyplomowej.
 4. Zajęcia trwają od weekendu 19-20 września 2020 do weekendu 11-12 września 2020 (obrona prac dyplomowych) czyli 10 miesięcy i za tyleż miesięcy pobierane jest czesne.

Dodatkowo każdy z Państwa po preferencyjnych cenach będzie mógł wziąć udział w obozie szkoleniowym (fakultatywnym) i poznać dodatkowe techniki docierania do wewnętrznych zasobów, eksterioryzację, gongi, misy, ayurwedę a w finale chodzić boso po żarze.