O szkole

MISJĄ STUDIUM JEST PROPAGOWANIE WŁAŚCIWEGO OBLICZA PSYCHOTRONIKI JAKO INTERDYSCYPLINARNEJ NAUKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA POGRANICZU PSYCHOLOGII, BIOFIZYKI I ANTROPOLOGII.

Studium im. Juliana Ochorowicza założone zostało 12.11.2002 z inspiracji Lecha Emfazego Stefańskiego, najwybitniejszego polskiego popularyzatora psychotroniki, oraz Ryszarda Gąsierkiewicza, pasjonata praktycznego wykorzystania rozmaitych rodzajów wiedzy klasycznej i niekonwencjonalnej.

Skupia osoby poszukujące własnej ścieżki, szczególnie takie, którym nie wystarcza tłumaczenie niewiadomego niewiadomym. Gwarantuje rozwój wewnętrznego potencjału i odkrycie głębi własnych możliwości, co zapewnić może sukces w każdym przedsięwzięciu i rodzaju działalności zawodowej. Autorski program Ryszarda Gąsierkiewicza – absolwenta studiów medycznych a jednocześnie mistrza bioterapii i naturopatii, specjalisty klawiterapii i psychoterapii łączy w jeden komplementarny nurt umiejętności i uprawnienia konieczne do rzetelnego wykonywania zawodu bioenergoterapeuty oraz wiedzę akademicką, pozwalającą zdobyć zawód Opiekun Medyczny (zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji).

Dzięki temu słuchacze unikają wąskiej specjalizacji uzyskując uprawnienia do rzeczywistego uzdrawiania duszy i ciała.

  1. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym można zdobyć 2 tytuły zawodowe: Opiekun Medyczny oraz Czeladnik lub Mistrz Naturopatii
  2. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym można zdobyć dwa dyplomy: Policealnej Niepublicznej Szkoły Medycznej oraz Studium Psychotroniki im Juliana Ochorowicza w Krakowie
  3. Jest to jedyne Studium w Polsce dysponujące bogatym księgozbiorem dotyczącym wszystkich dziedzin ezoteryki i parapsychologii, opartym o kolekcję książek przekazaną przez L.E.Stefańskiego (zmarłego 21.12.2010) oraz R. Gąsierkiewicza
  4. Jest to jedyne Studium w Polsce w którym wykłada tak znakomita kadra, kultywująca tradycje polskiej myśli psychotronicznej i łącząca je z najnowszymi zdobyczami nauk. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą wyłącznie osoby o niekwestionowanej wiedzy i doświadczeniu, autorzy książek, współpracownicy miesięczników “Nieznany Świat”, “Czwarty Wymiar” czy “Szaman”. Oprócz sprawdzonych i uznanych autorytetów na stałe współpracujących ze szkołą okazjonalnie pojawiają się arcyciekawi “goście specjalni”.
 

Zasady programowe i misja.

Rolą Studium jest edukacja, i to sprawdzalna doświadczalnie, a nie inicjacja do stosowania magicznych rytuałów. Przecież wczorajsza magia to niejednokrotnie dzisiejszy, niekwestionowany dogmat naukowy. Słuchacze mogą się nauczyć telepatii, telekinezy czy dermooptyki posiłkując się nie wiarą w siły nadprzyrodzone, a jedynie w naturalne, choć zapomniane właściwości ludzkiego organizmu. Właściwości, które można odtworzyć i trenować tak, jak się trenuje mięśnie – za pomocą odpowiedniego programu szkoleniowego. W trakcie nauki pokazujemy, jak można rozwijać własną intuicję i uczymy bioterapii, wykorzystujemy elementy medycyny chińskiej i zielarstwa, ale także przedstawiamy anatomię i fizjologię w zakresie koniecznym do głębszego rozumienia zasad funkcjonowania organizmu oraz zasady i praktykę opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi poprzez naukę wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Słuchacze mają kontakt z rzeczywistymi chorymi w ramach praktyk i weryfikują dzięki temu nabyte umiejętności i wiedzę w praktyce.

Statut Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza w Krakowie


SEZAM WIEDZY I INFORMACJI PRZYDATNYCHPsychotronik – opis grupy zawodowej

Psychotronicy rozpoznają zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminują je u zainteresowanego; wykonują zabiegi refleksoterapii, pozwalające odblokować punkty aktywne biologicznie, celem przywrócenia bioenergetycznej równowagi organizmu; rozpoznają i różnicują promieniowanie emitowane przez wszystkie przedmioty i ciała żywe oraz przewidują przyszłe zdarzenia w życiu osobistym przez praktykowanie astrologii i podobnych technik, ostrzegają i dają rady dotyczące przyszłości. Wykonywane przez nich zadania obejmują: oczyszczanie energetyczne zaburzanych stref organizmu, oczyszczanie i udrażnianie kanałów energii, zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów, informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, formułowanie zaleceń, rozpoznawanie obszarów zmian tkankowych i punktów aktywnych biologicznie, wykonywanie zabiegów refleksoterapii zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu, rozpoznawanie i różnicowanie promieniowania emitowanego przez wszystkie przedmioty i ciała żywe; wskazywanie lokalizacji dla szpitali, szkół i domów; układanie horoskopów po narodzinach lub później i przewidywanie przyszłych zdarzeń i warunków życia; studiowanie wpływu konstelacji gwiazd i innych zjawisk na życie ludzkie; doradzanie ludziom różnych środków ostrożności celem uniknięcia nieszczęśliwych przypadków; udzielanie porad dotyczących zaginionych osób lub rzeczy; interpretowanie charakterystyki dłoni czy układu kart dla przewidywania przyszłych zdarzeń.


Patron szkoły

Julian Ochorowicz (1850-1917) – fizyk, psycholog, filozof i literat, wybitny prekursor psychotroniki, polski pionier hipnotyzmu i badań parapsychologicznych. Docent filozofii i psychologii na uniwersytecie we Lwowie. Współpracował z uzdolnioną paranormalnie Włoszką, Eusapią Paladino oraz Stanisławą Tomczykówną, słynnym medium telekinetycznym. Jako fizyk odrzucał wszelką nadprzyrodzoną interpretację zjawisk mediumicznych, natomiast jako psycholog zawsze uwzględniał ich specyfikę.

Czytaj więcej…


PRACE DYPLOMOWE